บัญชีธนาคารเพื่อร่วมทำบุญอุปถัมภ์พระอารามตามกำลังศรัทธา
ทำบุญถวายผ้าพระกฐิน :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอิสรภาพ
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม (ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 107-221766-3

เทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม (เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 115-2-17759-6

สวัสดิการพระภิกษุ-สามเณร :
ธนาคารทหารไทย (มหาชน) สาขาสี่แยกถนนบางขุนเที่ยน-ถนนพระรามที่ 2
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม (กองทุนสวัสดิการพระภิกษุสามเณร)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 187-2-11302-0

อุปถัมภ์พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ (เจ็บป่วย) :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์สามต้น
ชื่อบัญชี พระมหาขวัญ ถิรมโน (กองทุนสงฆ์อาพาธวัดอรุณราชวราราม)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 067-2-85953-0

อุปถัมภ์การศึกษาสามเณร :
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน
ชื่อบัญชี พระมหาขวัญ แดงหน่าย (กองทุนอุปถัมภ์สามเณรวัดอรุณราชวราราม)
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-0-99183-8

อุปถัมภ์การศึกษานักเรียน :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์สามต้น
ชื่อบัญชี ทุนการศึกษาสงเคราะห์วัดอรุณราชวราราม ระดับประถม-มัธยม-อุดมศึกษา
บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี 067-3-12328-7

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน ป.ธ.9,ดร.) โทร. 02-891-1162, 089-091-4128
สำนักงานกลาง โทร. 02-891-2185