บัญชีธนาคารเพื่อร่วมทำบุญบูรณะพระพุทธปรางค์
และพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถน้อย ตามกำลังศรัทธา
พระพุทธปรางค์ :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกถนนบางขุนเที่ยน-ถนนพระรามที่ 2
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม (กองทุนบูรณะพระปรางค์)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 187-2-11904-3

พระพุทธรูป (โบสถ์น้อย) :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอิสรภาพ
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม (กองทุนบูรณะพุทธรูปโบสถ์น้อย)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 107-220410-7

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
สำนักงานกลาง โทร. 02-891-2185